Jakokeskukset

Keskussuunnittelu ja konsultointi

Laadukkaan jakokeskusratkaisun suunnittelu ja asiakaskohtainen räätälöinti on kokonaisuus, joka edellyttää laaja-alaista osaamista sekä projektikohteen sähkönjakelutarpeiden ja teknisten edellytysten tuntemista.

Sähkö-, elektroniikka- ja automaatioalan ammattilaisemme määrittelevät asiakkaamme kanssa eri käyttötarkoituksiin, kohdetyyppeihin ja olosuhteisiin liittyvät sähkönsyötön ja –jakelun tarpeet ja vaatimukset.

Suunnitteluinsinöörimme varmistavat kulloisenkin keskusratkaisun ympäristön, luokituksen ja toiminnalli-suuksien asettamat edellytykset sen materiaalille, suojaukselle, rakenteelle ja komponenteille.

Asiakkaanamme saat meiltä henkilökohtaista teknistä tukea ja konsultaatiota. Palvelemme myös asennukseen ja huoltoon liittyvissä asioissa keskusratkaisumme koko elinkaaren ajan.

Kiinteistöjen keskusratkaisut

Räätälöidyt keskusratkaisut kaiken tyyppisiin asuin-, liike-, teollisuus- ja sairaalakiinteistöjen sähkönjakelun tarpeisiin.

Keskuksemme soveltuvat niin vaativien olosuhteiden, konesalien kuin yleisen lämmityksen ja valaistuksen pää-, ryhmä- ja ohjauskeskustarpeisiin.

Toteutamme myös laajemmat kokonaisuudet yhteistyössä kumppaniemme kanssa tiukkoja laatukriteerejämme noudattaen.

Kennokeskusratkaisumme sopivat IP-luokkiin 20-55ja 3150 A saakka, ja kotelokeskusratkaisummeIP-luokkiin 24-68 ja 1000 A saakka.

Keskuksiamme on toimitettu mm. erilaisiin ääriolosuhteisiin (aavikot, mastot, majakat) sekä puolustusvoimille, sairaaloihin ja kouluihin

Pumppaamokeskusratkaisut

Laadukkaat keskusratkaisut kaikentyyppisiin nesteiden pumppaustarpeisiin, pumppaamoiden sähköistykseen ja ohjaukseen.

Keskuksemme sopivat kuntien, vesiosuuskuntien, vesilaitosten, puhdistamoiden ja kiinteistöjen pumppaus- ja nesteenkäsittelytarpeisiin.

Toteutamme keskukset asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti, pienistä pumppukäynnistimistä useiden pumppujen taajuusmuuttaja-järjestelmiin. Keskuksiin voidaan integroida asiakkaan valvontatarpeiden edellyttämät automaatiojärjestelmät.

Keskukset toteutetaan laadukkailla komponenteilla ja kestävillä, tarvittavan tiiveysluokan omaavilla, rakenneratkaisuilla.

Pumppaamokeskuksiamme on toimitettu tunnettujen pumppu- ja pumppaamotoimittajien, urakoitsijoiden ja tukkuliikkeiden kautta jo 1960-luvulta lähtien kotimaahan ja ulkomaille.

Kaukovalvonnan ja tiedonsiirron ratkaisut

Kaukovalvonta ja sähköinen tiedonsiirto osana keskusratkaisua helpottavat toiminnan ylläpitoa.

Tuotamme omia Gerulus- tiedonsiirto- ja ohjauslaiteitamme asiakkaidemme kaukovalvonnan ja sähköisen tiedonsiirron tarpeisiin.

Lisäksi integroimme ja konfiguroimme asiakkaidemme valvonta- ja tiedonsiirtoratkaisuja osaksi jakokeskuksiamme.

Ratkaisumme soveltuvat erilaisten kiinteistöjen, pumppaamoiden ja teollisuuden sähköjärjestelmien ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin.

Raideliikenteen keskusratkaisut

Laadukkaat keskusratkaisut raideliikenteen valaistuksen, lämmityksen, sähkönjakelun ja turvajärjestelmien keskustarpeisiin.

Keskusratkaisumme soveltuvat mm. Liikenteen turvallisuusviraston, yksityisten raideliikenne-harjoittajien ja satamien tarpeisiin.

Tarvittaessa toteutamme myös laajempia järjestelmäkokonaisuuksia yhteistyössä kumppaniemme kanssa tiukkoja laatukriteere-jämme noudattaen.

Keskusratkaisumme täyttävät vaaditut erityisominaisuudet.

Keskusratkaisujamme on raideliikenteen lisäksi käytössä myös tieliikenteen valaistus- ja liikenteenohjausjärjestelmissä.

Teollisuus- ja automaatio-keskusratkaisut

Laadukkaat toteutukset erityyppisiin teollisuuden ja kiinteistöjen automaatiokeskustarpeisiin.

Keskuksemme sopivat teollisuuden koneiden ja työtilojen sekä liike- ja asuinkiinteistöjen sähkön syötön ja ohjauksen ratkaisuihin.

Toteutamme myös laajempia kokonaisuuksia yhteistyössä kumppaniemme kanssa tiukkoja laatukriteerejämme noudattaen.

Kennokeskusratkaisumme sopivat IP-luokkiin 20-55 ja 3150 A saakka, ja kotelokeskusratkaisumme IP-luokkiin 24-68 ja 1000 A saakka.

Automaatiokeskusratkaisujamme on käytössä mm. raideliikenteessä, paperiteollisuudessa, omakoti-rakentamisessa ja vedenkäsittelyjärjestelmissä

Piharasiat

Asuin- ja liikekiinteistöjen ulkotilojen sähkönjakeluratkaisu erilaisiin tarpeisiin. Voidaan käyttää mm. auton lämmitykseen sekä pihan ja puutarhan huoltotöiden sähkönsyöttöön.

Soveltuu niin pienkiinteistöjen ja taloyhtiöiden kuin liike- ja teollisuuskiinteistöjen tai kauppapuutarhoiden tarpeisiin.

Edullinen ja toimiva, säänkestävä yleisratkaisu. Lasikuituvahvistettu, uv-suojattu, läpivärjätty ja lukittava polykarbonaattikotelo. Seinämallina sisältää 2 ajastimella varustettua pistorasiaa, tolppamallina 2-4.