Palonkestävät jakokeskukset

Palonkestäviksi tarkoitettujen järjestelmien toimintakyvyn säilyminen tulipalon aikana edellyttää oikeanlaista jakokeskusratkaisua.

Jakelulaite on jakokeskusten paloturvallisuusmää-räysten huomioimisessa alan edelläkävijä ja meillä on ensimmäisenä yrityksenä Suomessa valmius ja osaaminen palonkestävien sähkökeskusten valmistamiseen. Keskusratkaisut soveltuvat erilaisiin, vaativiinkin olosuhteisiin, joissa vaaditaan sähköjärjestelmien palonaikaista toimintakykyä (P30, P60 ja P90).

100 % toimintatestatuilla keskusratkaisuillamme takaamme asiakkaallemme paloturvallisuusmääräysten mukaisen sähkönsyötön toimintakyvyn IP-luokille 54-68. Keskusratkaisumme soveltuvat mm. liikenteen ja julkisten tilojen turvajärjestelmien ja toimintakriittisten alueiden sähkönsyötön tarpeisiin. IP-luokkiin 54-68 saakka.